CZ | EN

Z nabídky nemovitostí

Postup koupě nemovitosti

Samotnému procesu koupě předchází samotné prohlídky nemovitostí, dle požadavků klienta vytipujeme určitý počet nemovitostí odpovídajících požadavkům, většinou jich prohlédneme 10 až 14 za jeden den. Pokud si klient vybere nemovitost podepisujeme zprostředkovatelskou smlouvu na jejímž základě se skládá 10% z hodnoty nemovitosti a polovina zprostředkovatelské provize. Obě částky se skládají na účet realitní kanceláře v České republice. Následuje odsouhlasení buď přímo kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupní smlouva se podepisuje pokud je legislativa nemovitosti v naprostém pořádku a není třeba čekat na vyřízení nedostatků jako jsou – dokončení procesu legalizace, vyřízení kolaudačního rozhodnutí, dokončení dědického řízení, zápis Listu vlastnictví na jednu osobu atd.

Výhodou podpisu přímo kupní smlouvy je že se kupující stává ihned majitelem, nevýhodou že mu do měsíce od podpisu přijde Rozhodnutí o zaplacení daně z převodu, to znamená ještě před doplacením zbývající částky. Pokud se objeví v legislativě nemovitosti nějaký zádrhel v podobě výše uvedených nedostatků, většinou se podepisuje Smlouva o budoucí kupní smlouvě, která definuje podmínky, po jejichž splnění bude zaplacen doplatek kupní ceny. Nevýhodou je že na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě nelze provést předzápis vlastnictví, výhodou je že dan z převodu se vyměřuje až po doplacení kupní ceny a podpisu konečné kupní smlouvy.

Rezervační záloha se skládá při podpisu obou variant, její předání se ověřuje notářem. Doplatek kupní ceny se provádí v termínu, který si určí prodávající s kupujícím, většinou to bývá jeden měsíc.

Po doplatku kupní ceny se podepisuje v případě varianty Kupní smlouvy tzv. Clausule intabulandi, kde majitel nemovitosti stvrzuje, že vůči kupujícímu nemá žádné další pohledávky a souhlasí se změnou vlastnictví. V případě varianty se Smlouvou o BKS se podepisuje konečná kupní smlouva. Po tomto kroku následuje návrh na vklad, chorvatské úřady pracují pomalu a samotný zápis vlastnického práva trvá měsíc až 4 měsíce, na LV je ovšem ihned po podání návrhu na vklad vidět plomba.

Notářská úschova se v Chorvatsku moc nepoužívá a to ze dvou důvodu – jednak musí být realizována v chorvatských kunách, majiteli nemovitsti se většinou vyplácí eura, takže zde dochází ke kurzovnímu rozdílu. Druhým důvodem je že je težké určit moment uvolnění notářské úschovy – pokud by to bylo až s přepisem vlastnického práva na kupujícího, majitel by si musel několik měsíců počkat na peníze a kupující zase na nemovitost. Někteří notáři nechtějí ani peníze do úschovy přijmout z důvodu finančních kontrol a kontrol úřadů pro praní peněz.

Finálním krokem je vlastní předání nemovitosti kupujícímu.